Aerinaze 2,5 mg/120 mg tbl mod (blis.PCTFE/PVC/Al) 1x10 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aerinaze 2,5 mg/120 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/399/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44639
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablety s riadeným uvoľňovaním tbl mod 10x2,5 mg/120 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu