Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,61 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,02 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,59 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/20 0,02 € (0,0 %) 3,59 € (0,0 %)
04/20 0,02 € (0,0 %) 3,59 € (0,0 %)
03/20 0,02 € (0,0 %) 3,59 € (0,0 %)
02/20 0,02 € 3,59 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER, ORL, PED
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lotriderm
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
26/0077/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56940
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lotriderm crm der 1x15 g (tuba Al)
Aplikačná forma
CRM DER - Dermálny krém
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Dermálny krém obsahuje kombináciu liečiv (klotrimazol a betametazón). Klotrimazol je liečivo, ktoré sa používa na liečbu ochorení spôsobených hubami. Betametazón je silne pôsobiaci kortikosteroid.

Liek je určený na miestnu liečbu kožných hubových infekcií, ako sú tinea pedis (špecifická vyrážka na nohe), tinea cruris (špecifická vyrážka objavujúca sa na predkolení) a tinea corporis (vyrážka na tele), vyvolaných hubami Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum a Microsporum canis a na liečbu kandidózy (moniliázy) vyvolanej kvasinkou Candida albicans.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa aplikuje 2x denne. Dĺžka liečby je 2 týždne pri tinea cruris, tinea corporis a kandidóze a 4 týždne pri tinea pedis. Klinické zlepšenie so zmiernením erytému a svrbenia sa zvyčajne dostaví v priebehu prvých 3-5 dní liečby. Ak sa u pacientov s tinea cruris, tinea corporis alebo kandidózou neprejaví zlepšenie po 1 týždni liečby a u pacientov s tinea pedis po 2 týždňoch liečby, je potrebné prehodnotiť diagnózu.

Ak má pacient príznaky ochorenia tinea cruris a tinea corporis aj po 2 týždňoch liečby a tinea pedis aj po 4 týždňoch, liečba sa má ukončiť. V tomto prípade je potrebné začať s alternatívnou liečbou samotným antimykotikom. Používanie lieku dlhšie ako 4 týždne sa neodporúča.

V prípade výskytu bakteriálnej infekcie sa má súbežne použiť vhodné antibiotikum. Ak nedôjde k okamžitej priaznivej odpovedi, liečba sa má prerušiť dovtedy, kým infekcia neustúpi.

Spôsob použitia

Dermálny krém sa v tenkej vrstve, ráno a večer jemne votrie do postihnutej oblasti a okolitej kože. Vždy sa má použiť minimálne množstvo s terapeutickou aktivitou, čo znamená, že pri každej aplikácii sa pokryjú tenkou vrstvou krému len tie plochy, ktoré sa majú liečiť. Liek nie je určený na použitie do oka a nesmie sa použiť pod oklúznym obväzom.

Upozornenie

Liek sa má používať počas tehotenstva iba v prípadoch, ak potenciálny prínos pre matku prevýši možné riziká pre plod.
Pri používaní lieku počas dojčenia sa odporúča opatrnosť.
Podávanie lieku pediatrickým pacientom sa má obmedziť na používanie čo najnižšej možnej dávky, ktorá ešte vyvolá terapeutický účinok. Chronické podávanie môže ovplyvniť rast a vývoj pediatrických pacientov. Liek sa neodporúča na liečbu plienkovej dermatitídy.
Liek obsahuje propylénglykol, ktorý môže vyvolať podráždenie pokožky.
Liek obsahuje cetylalkohol a stearylalkohol, ktoré môžu vyvolať miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).
Ak sa v mieste aplikácie objavia prejavy podráždenia kože naznačujúce možnú precitlivenosť (začervenanie, svrbenie, pálenie, tvorba pľuzgierov, opuch, mokvanie), pacient má kontaktovať lekára.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky uvedené nižšie sa nemusia objaviť všetky. Ak sa však vyskytnú, môžu si vyžadovať lekársku starostlivosť.
Ak ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov pretrváva alebo vás obťažu ... viac >

Účinné látky

betametazón , klotrimazol

Indikačná skupina

26 - Antimykotiká (lokálne a celkové)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36