Produkty v ADC Klasifikácii HLD01AC20 - Imidazolové a triazolové deriváty, kombinácie s kortikosteriodmi