Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lotriderm
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
26/0077/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56940
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lotriderm crm der 1x15 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu