Články z kategórie Aktuality


Uvádzanie produktových kódov (GTIN-14) k liekom v ADC Číselníku

Na základe dohody s Asociáciou veľkodistribútorov liekov (AVEL) bude ADC Číselník pre distribučné spoločnosti najefektívnejšou cestou, ako dostať automaticky do svojich databáz ku každému lieku na lekársky predpis, ktorý bude podliehať overovaniu pravosti liekov (FMD) tzv. produktový kód

KDF - najlepší kontakt farmaceutických firiem a študentov

Kariérne dni farmaceutov (KDF) sú projektom, ktorý v sebe spája farmaceutický veľtrh práce s odborným sympóziom a sú neodmysliteľnou súčasťou Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa).

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry 2019

Týždeň farmaceutického vzdelávanie a kariéry (TyFaVKa) sa uskutoční v týždni od 11. do 15. marca 2019 na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave.

Kariérne dni farmaceutov napíšu už svoj ôsmy ročník

Na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa uskutoční už ôsmy ročník Kariérnych dní farmaceutov v dátume 12.-13. marca 2019.

Nové oznamy ŠÚKL o prerušení a skončení dodávok liekov

  • Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablety tbl 1x84 ks
  • Cinacalcet Teva 30 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks
  • Presid 2,5 mg tbl plg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x30 ks
  • Diclobene 150 mg retard tbl mod 1x20 ks

Ako správne dopĺňať magnézium (horčík)

Magnézium patrí medzi mikronutrienty, ktoré musíme prijímať potravou, aby náš organizmus fungoval správne. Prečítajte si, ako správne postupovať pri užívaní horčíka.

Komu je určené magnézium (horčík)

Magnézium (horčík) ako minerál patrí medzi tzv. mikronutrienty, ktoré musíme prijímať potravou preto, aby náš organizmus fungoval správne. V niektorých prípadoch je potrebné magnézium dopĺňať pomocou vhodných prípravkov.

Aktívna prevencia cievnej mozgovej príhody

V súčasnosti prebieha v slovenských lekárňach koordinovaný projekt Od srdca k srdcu, ktorý je zameraný práve na primárny skríning a záchyt pacientov so zaznamenaným rizikom prítomnosti atriálnej fibrilácie, vysokého krvného tlaku, prípadne ďalších rizikových faktorov CMP.

Športové poranenia: Bolesti chrbtice z preťaženia (prvá pomoc a podpora pri rekonvalescencii)

Bolesti chrbtice sa najčastejšie objavujú pri športoch a aktivitách sprevádzaných nesprávnym dvíhaním ťažších bremien.

Športové poranenia: Pomliaždenie (prvá pomoc a podpora pri rekonvalescencii)

Pomliaždenie vzniká zvyčajne po údere, silnom náraze alebo páde, kedy malé cievy pod kožou prasknú alebo sa roztrhnú. To spôsobuje prenikanie krvi do tkanív pod kožou.