Články z kategórie Aktuality


Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry 2019

Týždeň farmaceutického vzdelávanie a kariéry (TyFaVKa) sa uskutoční v týždni od 11. do 15. marca 2019 na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave.

Kariérne dni farmaceutov napíšu už svoj ôsmy ročník

Na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa uskutoční už ôsmy ročník Kariérnych dní farmaceutov v dátume 12.-13. marca 2019.

Nové oznamy ŠÚKL o prerušení a skončení dodávok liekov

  • Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablety tbl 1x84 ks
  • Cinacalcet Teva 30 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks
  • Presid 2,5 mg tbl plg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x30 ks
  • Diclobene 150 mg retard tbl mod 1x20 ks

Ako správne dopĺňať magnézium (horčík)

Magnézium patrí medzi mikronutrienty, ktoré musíme prijímať potravou, aby náš organizmus fungoval správne. Prečítajte si, ako správne postupovať pri užívaní horčíka.

Komu je určené magnézium (horčík)

Magnézium (horčík) ako minerál patrí medzi tzv. mikronutrienty, ktoré musíme prijímať potravou preto, aby náš organizmus fungoval správne. V niektorých prípadoch je potrebné magnézium dopĺňať pomocou vhodných prípravkov.

Aktívna prevencia cievnej mozgovej príhody

V súčasnosti prebieha v slovenských lekárňach koordinovaný projekt Od srdca k srdcu, ktorý je zameraný práve na primárny skríning a záchyt pacientov so zaznamenaným rizikom prítomnosti atriálnej fibrilácie, vysokého krvného tlaku, prípadne ďalších rizikových faktorov CMP.

Športové poranenia: Natiahnutie a natrhnutie svalu (prvá pomoc a podpora pri rekonvalescencii)

Pri zvýšenom preťažení svalových partií môže dôjsť k ich poškodeniu, a to natiahnutiu či dokonca natrhnutiu. Menej závažným a omnoho častejšie sa vyskytujúcim problémom pri bežných športových a iných pohybových aktivitách je natiahnutý sval.

Liečba ľahších úrazov a poranení pri športe a voľnočasových pohybových aktivitách

Športový úraz je náhle narušenie celistvosti tkanív, ktoré vzniká pôsobením vonkajšieho násilia (tlaku, sily) pri športovaní, prípadne pri voľnočasových pohybových aktivitách.

Športové poranenia: Bolesti chrbtice z preťaženia (prvá pomoc a podpora pri rekonvalescencii)

Bolesti chrbtice sa najčastejšie objavujú pri športoch a aktivitách sprevádzaných nesprávnym dvíhaním ťažších bremien.

Športové poranenia: Podvrtnutie kĺbu (prvá pomoc a podpora pri rekonvalescencii)

Pri podvrtnutí dochádza obvykle k extrémnemu natiahnutiu kĺbových väzov s rizikom možnej ruptúry. Najčastejšie býva takto postihnutý členkový kĺb.