Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

XANAX SR 1 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0054/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83100
Názov produktu podľa ŠÚKL
XANAX SR 1 mg tbl plg 30x1 mg (blis.PA/Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu