Verquvo 2,5 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x14 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Verquvo 2,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/21/1561/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8289D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Verquvo 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu