Revatio 20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/Al) 1x90 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Revatio 20 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/05/318/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95558
Názov produktu podľa ŠÚKL
Revatio 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x20 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu