Preventax 100 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0353/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89676
Názov produktu podľa ŠÚKL
Preventax 100 mg tbl ent 50x100 mg (blis. Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu