Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,66 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,30 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/24 2,66 € (0,0 %) 1,30 € (0,0 %)
02/24 2,66 € (0,0 %) 1,30 € (0,0 %)
01/24 2,66 € (0,0 %) 1,30 € (0,0 %)
12/23 2,66 € 1,30 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Preventax 100 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0353/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89676
Názov produktu podľa ŠÚKL
Preventax 100 mg tbl ent 50x100 mg (blis. Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,49 €

Popis a určenie

Tento liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú, ktorá znižuje aktivitu krvných doštičiek, zabraňuje nežiaducemu zrážaniu krvi a tým blokovaniu prietoku krvi do dôležitých častí tela, ako je srdce a mozog. Tento liek sa má používať ako preventívna liečba u pacientov s:

  • „malou“ porážkou (prechodným ischemickým záchvatom - TIA),
  • cievnou mozgovou príhodou,
  • srdcovým infarktom a na zabránenie ich opätovného návratu,
  • anginou (druh bolesti na hrudníku) na prevenciu kardiovaskulárnych problémov.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvyčajná dávka u dospelých na profylaxiu srdcových a mozgových trombembolických arteriálnych oklúzií:
Odporúčaná dávka je 1 tableta (100 mg) 1x denne. Maximálna denná dávka je 3 tablety (300 mg).

Ak pacient zabudne užiť dávku, nemá užívať dvojnásobnú dávku, aby sa nahradila vynechaná.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vždy v celku a zapíjajú sa s veľkým množstvom tekutiny. Súbežné užívanie jedla mierne predĺži vstrebávanie liečiva, ale významne neovplyvní množstvo vstrebaného liečiva. Liek sa má užívať každý deň v približne rovnakom čase.
Liek nie je indikovaný na liečbu akútneho infarktu myokardu, ale v núdzovej situácii sa však môže tableta na zvýšenie absorpcie kyseliny acetylsalicylovej rozdrviť alebo rozžuť.

Upozornenie

Liek aj pri veľmi malých dávkach zvyšuje riziko krvácania (aj pri užívaní len niekoľko dní), preto je potrebné upozorniť pacienta na riziko krvácania pri chirurgickom zákroku, čo i len malého (napr. trhanie zubu).
Liek je kontraindikovaný počas tretieho trimestra tehotenstva, ak denné dávky prevyšujú 100 mg. U žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť alebo v prvom a druhom trimestri tehotenstva sa liek užíva iba po konzultácii s lekárom, má sa použiť najnižšia dávka a dĺžka liečby má byť čo najkratšia. Celkovo sa užívanie tohto lieku v tehotenstve neodporúča.
Užívanie lieku môže spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu, tento účinok je reverzibilný a odznie po ukončení liečby.
Liek sa vylučuje do materského mlieka, ak sa však používa v denných dávkach nižších ako 300 mg, účinky na dieťa sú nepravdepodobné.
Liek sa neodporúča užívať u detí, podať sa môže len ak ho predpíše lekár v prípade, že ostatné opatrenia sa ukázali nedostatočné.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou renálnou nedostatočnosťou (GRF < 30 ml/h), s pečeňovou nedostatočnosťou, s cirhózou pečene.
U pacientov s ochorením pečene, s miernym až stredne závažným zlyhaním pečene, obličiek alebo srdca sa vyžaduje mimoriadna opatrnosť pri užívaní lieku.
Pri aktívnom vrede žalúdka alebo dvanástnika sa liek nesmie používať.
Špeciálna opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s bronchiálnou astmou alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, pretože kyselina acetylsalicylová môže u týchto pacientov vyvolať astmatický záchvat.
Počas liečby sa neodporúča užívať alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení vrecka je 4 mesiace.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Väčšina vedľajších účinkov Preventaxu 100 mg je  závislých od dávky a odoznejú po znížení dávky alebo prerušení liečby.
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté: môžu postiho ... viac >

Účinné látky

kyselina acetylsalicylová

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36