Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ophthalmo-Framykoin
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0527/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01076
Názov produktu podľa ŠÚKL
OPHTHALMO-FRAMYKOIN ung oph 1x5 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu