Naxalgan 150 mg cps dur (blis.Al/PVC/PE/PVDC) 1x60 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Naxalgan 150 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0126/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7562C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Naxalgan 150 mg cps dur 60x150 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu