Naxalgan 150 mg cps dur (blis.Al/PVC/PE/PVDC) 1x60 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Naxalgan 150 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0126/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7562C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Naxalgan 150 mg cps dur 60x150 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu