Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 50 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zátka) 1x2 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/550/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80644
Názov produktu podľa ŠÚKL
Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x2 ml/50 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zátka)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu