Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 50 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zátka) 1x2 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 211,06 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 66,83 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 144,23 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 66,83 € (0,0 %) 144,23 € (0,0 %)
10/21 66,83 € (0,0 %) 144,23 € (0,0 %)
09/21 66,83 € (0,0 %) 144,23 € (0,0 %)
08/21 66,83 € 144,23 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/550/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80644
Názov produktu podľa ŠÚKL
Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x2 ml/50 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zátka)
Aplikačná forma
CON INF - Infúzny koncentrát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo vinflunín, ktoré patrí do skupiny protirakovinových liekov nazývaných alkaloidy z rodu vinca. Tieto lieky ovplyvňujú rast rakovinovej bunky a to tak, že zastavujú jej delenie, čo vedie k usmrteniu bunky (cytotoxicita). Liek sa používa na liečbu pokročilého alebo metastatického karcinómu močového mechúra a močového traktu, keď zlyhala predchádzajúca liečba liekmi, ktoré obsahujú platinu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 320 mg/m2 vinflunínu vo forme 20-minútovej intravenóznej infúzie každé 3 týždne.
Ďalšie podrobnejšie informácie ohľadom podávania tohto lieku pozri SPC časť 4.2

Spôsob použitia

Liek sa podáva ako jednorázová 20-minútova intravenózna infúzia a NESMIE sa podávať rýchlym intravenóznym bolusom. Pred podaním sa musí liek nariediť. Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri SPC časť 6.6. 

Upozornenie

Počas tehotenstva pacientka nemá podstupovať liečbu týmto liekom.
Dojčenie je počas liečby kontraindikované.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás počas liečby Javlorom objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov:
horúčka a/alebo zimnica, ktoré môžu byť prejavom infekcie, bolesť ... viac >

Účinné látky

vinflunín (vo forme ditartarátu)

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36