Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 250 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zátka) 1x10 ml

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/550/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80648
Názov produktu podľa ŠÚKL
Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x10 ml/250 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zátka)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu