Emgality 120 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj (striek.inj.skl. v pere) 1x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Emgality 120 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/18/1330/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0561D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Emgality 120 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x1 ml/120 mg (striek.inj.skl. v pere)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu