Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Efient 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/503/009
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66216
Názov produktu podľa ŠÚKL
Efient 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu