Budenofalk rektálna pena spm rec 2 mg/1 dávka (nád.Al.tlak.) 28 mg 1x14 dávok

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Budenofalk rektálna pena
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0644/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
11806
Názov produktu podľa ŠÚKL
Budenofalk rektálna pena spm rec 1x14 dávok/28 mg (nád.Al.tlak.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu