Budenofalk rektálna pena spm rec 2 mg/1 dávka (nád.Al.tlak.) 28 mg 1x14 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 64,40 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 64,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/21 0,00 € (0,0 %) 64,40 € (0,0 %)
06/21 0,00 € (0,0 %) 64,40 € (0,0 %)
05/21 0,00 € (0,0 %) 64,40 € (0,0 %)
04/21 0,00 € 64,40 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. INT, GIT, GER
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Budenofalk rektálna pena
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0644/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
11806
Názov produktu podľa ŠÚKL
Budenofalk rektálna pena spm rec 1x14 dávok/28 mg (nád.Al.tlak.)
Aplikačná forma
SPM REC - Rektálna pena
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Rektálna pena obsahuje liečivo budezonid, ktorý je ako lokálne pôsobiaci steroid určený na liečbu chronických zápalových ochorení čreva.

Používa sa na liečbu akútnych štádií chronických zápalov konečníka a koncovej časti hrubého čreva (ulcerózna kolitída).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 1 dávka (s obsahom 2 mg) 1x denne
Ošetrujúci lekár určí trvanie liečby. Vo všeobecnosti akútne štádium ulceróznej kolitídy ustúpi po 6-8 týždňoch. Po uplynutí tejto doby sa liek nemá používať.

Spôsob použitia

Tento liek je určený na rektálne podanie a má sa zaviesť do konečníka. Rektálna pena sa môže aplikovať ráno alebo večer. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak sa črevo pred podaním rektálnej peny vyprázdni.

Na nádobku sa najprv nasadí aplikátor a potom sa 15 sekúnd potriasa pred vložením aplikátora do konečníka, kde sa má zaviesť čo najhlbšie.

Upozornenie k podaniu:
Dávka bude podaná v správnom množstve, len ak bude kupola pumpy držaná zvisle nadol.
Na podanie dávky lieku treba úplne zatlačiť kupolu pumpy a následne ju veľmi pomaly uvoľniť.
Následne po aplikácii sa má aplikátor podržať v polohe aplikácie ešte po dobu 10-15 sekúnd predtým, ako sa vytiahne z konečníka.

Upozornenie

Liek nie je určený na podanie ústami. Neprehĺtajte.
Podávaniu počas tehotenstva sa treba vyhnúť, pokiaľ nie sú závažné dôvody na liečbu.
Lekár musí rozhodnúť o tom, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť/nezačať liečbu budezonidom, pričom treba zvážiť výhody dojčenia pre dieťa a výhody liečby pre ženu.
Liek sa nemá podávať deťom a adolescentom, pretože nie sú dostatočné skúsenosti s užívaním lieku v tejto vekovej skupine.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s cirhózou pečene.
Pacientom s chronickým užívaním glukokortikosteroidov sa nesmú podávať živé vakcíny.
Použiteľnosť po 1. otvorení je 4 týždne.
Neuchovávať v chladničke alebo mrazničke. Nevystavovať slnečnému žiareniu a teplotám nad 50°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás po užití tohto lieku prejaví niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď navštívte svojho lekára:
infekcia bolesť hlavy zmeny správania, ako napríklad depresia, podráždenosť, eufória, ne ... viac >

Účinné látky

budesonid (budezonid)

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36