Sulfasalazin-EN tbl ent 500 mg (blis.PVC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,50 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,50 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 14,50 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 14,50 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 14,50 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 14,50 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, REU, INT, GIT, GER
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sulfasalazin-EN
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0009/83-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
04304
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sulfasalazin-EN tbl ent 100x500 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek má protizápalový a protireumatický účinok. Jeho protizápalový účinok je významný hlavne v hrubom čreve. Liek nepôsobí proti bolesti. Liek sa užíva pri liečbe zápalových ochorení hrubého čreva (tj. ulceróznej kolotídy, proktitídy, Crohnovej choroby) a zápalového ochorenia kĺbov reumatického pôvodu (reumatoidnej artritídy), ktoré dostatočne nereaguje na liečbu nesteroidovými protizápalovými liekmi. Liek sa tiež užíva na predchádzanie opakujúcich sa vzplanutí zápalových ochorení čreva. Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti. Na liečbu reumatoidnej artritídy ho môžu užívať len dospelí.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Ulcerózna kolitída

Dospelí a starší pacienti:
Ťažké ataky: Počiatočná dávka je 1 tableta 3 až 4x denne. Dávka sa môže zvyšovať na 2 až 4 tablety 4x denne, pričom nočný interval medzi dávkami by nemal prekročiť 8 hodín.
Stredne ťažké ataky: 2 až 4 tablety 4x denne.
Mierne ataky: 2 tablety 4x denne.
Pri udržiavacej liečbe, ak sú akútne ataky pod kontrolou, dávka sa postupne zníži na 4 tablety denne. Toto dávkovanie by malo pokračovať po dobu neurčitú, aj niekoľko rokov, aby sa zabránilo relapsu choroby.
Deti od 6 rokov:
Dávka sa znižuje v pomere k telesnej hmotnosti.
Pri akútnom ataku alebo relapse sa podáva 40-60 mg/kg/deň, rozdelených na rovnaké dávky, 3x alebo viackrát denne. Maximálna denná dávka je 2 g.
Udržiavacia dávka je 20-30 mg/kg/deň, rozdelených na rovnaké dávky, 3x alebo viackrát denne.

Crohnova choroba

V aktívnej fáze Crohnovej choroby sa má liek podávať rovnako ako pri atakoch ulceróznej kolitídy.

Reumatoidná artritída

Počiatočná odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. Dávku možno postupne zvyšovať o 1 tabletu denne každý týždeň až po dosiahnutie dávky 1 tableta 4x denne alebo 2 tablety 3x denne, s ohľadom na toleranciu a odpoveď na liečbu. Maximálna denná dávka je 6 tabliet.
Nástup klinického účinku je pomalý a nemusí sa prejaviť 6 týždňov od začiatku terapie.
Požitie lieku pri reumatoidnej artritíde sa u detí neodporúča.

V prípade vynechania dávky sa má nasledujúca dávka užiť čo najskôr. Ak sa však blíži čas užitia nasledujúcej dávky, vynechaná dávka sa má preskočiť

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, spolu s jedlom (užitie s jedlom môže spôsobiť oneskorenie nástupu účinku, v prípade potreby užiť s dostatočným odstupom pred jedlom) a zapíjajú sa pohárom vody (nezapíjať minerálnymi vodami ani mliečnymi výrobkami). Tablety sa majú prehĺtať celé, nesmú sa hrýzť alebo drviť. 

Upozornenie

Pred začatím liečby a počas liečby bude lekár pacientom robiť krvné testy, aby skontroloval krvný obraz, rovnako ako aj funkciu obličiek a pečene. Lekár tiež môže testovať moč na bielkoviny a krv.
Vzhľadom k tomu, že nemožno úplne vylúčiť možnosť poškodenia plodu sa má liek počas tehotenstva užívať len vtedy, ak je to nevyhnutné.
U mužov užívajúcich liek sa môže vyskytnúť oligospermia a neplodnosť. Tento účinok odznieva do 2-3 mesiacov po ukončení liečby.
Pri užívaní lieku počas dojčenia je potrebná opatrnosť, najmä v prípade dojčenia nedonosených detí alebo detí s deficitom glukóza-6-fosfátdehydrogenázy. Ak sa objaví krv v stolici alebo hnačka u dieťaťa je potrebné prestať dojčiť.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 6 rokov.
Liek sa nemá podávať pacientom s poruchou funkcie pečene alebo obličiek, ak potenciálny prínos z liečby neprevyšuje riziko.
Počas liečby je potrebný príjem dostatočného množstva tekutín.
Veľmi zriedkavo boli v súvislosti s užívaním lieku hlásené závažné kožné reakcie, pri prvom výskyte kožnej vyrážky, lézií sliznice alebo iných prejavoch hypersenzitivity je potrebné prestať liek užívať a vyhnúť sa silnému slnečnému žiareniu.
Liek má možný vplyv na merania normetanefrínu v moči pomocou kvapalinovej chromatografie spôsobujúci falošne pozitívny výsledok testu u pacientov, ktorí liek užívajú.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita, frekvencia výskytu fotosenzitivity je však neznáma.
Niektoré typy dlhodobo nosených mäkkých kontaktných šošoviek môžu byť počas liečby trvalo zafarbené.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Sulfasalazín-EN a ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov po užití tohto lieku.
Tieto príznaky môžu byť závažné, hoci sú veľmi ... viac >

Účinné látky

sulfasalazín

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60