Indapamid ratiopharm 1,5 mg tbl plg (blister PVC/PVDc/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,28 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,18 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,10 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/21 0,18 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
07/21 0,18 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
06/21 0,18 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
05/21 0,18 € 2,10 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Indapamid ratiopharm 1,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0247/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69884
Názov produktu podľa ŠÚKL
Indapamid ratiopharm 1,5 mg tbl plg 30x1,5 mg (blister PVC/PVDc/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivo v týchto tabletách sa nazýva indapamid. Patrí do skupiny liekov nazývaných diuretiká. Diuretiká zvyšujú množstvo moču, ktorý vyprodukujú obličky a niekedy sa nazývajú aj odvodňovacie tablety. Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ktorý je bez známej príčiny (esenciálna hypertenzia).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne, najlepšie ráno.

Spôsob použitia

Tableta sa má prehltnúť v celku, nezávisle od jedla. Zapíja sa s dostatočným množstvom vody a nemá sa žuvať, hrýzť alebo drviť.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva neodporúča.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené pre deti mladšie ako 18 rokov.
Pri závažnom zlyhaní obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.
Pri závažnom poškodení pečene je liečba kontraindikovaná.
Pri vyšších dávkach sa nezvyšuje antihypertenzívny účinok indapamidu, ale zvýši sa vylučovanie soli (saluretický účinok).
Odporúča sa pravidelné monitorovanie krvného tlaku pacienta a dodržiavanie zdravého životného štýlu.
Počas liečby je potrebné prijímať dostatočné množstvo tekutín.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie.
Športovci - liek môže spôsobiť pozitívny výsledok na antidopingový test.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 o ... viac >

Účinné látky

indapamid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24