Diazepam Desitin rectal tube 5 mg sol rec 2,5 ml/5 mg (tuba PE) 1x5 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,41 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,16 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,25 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,16 € (0,0 %) 5,25 € (0,0 %)
05/22 0,16 € (0,0 %) 5,25 € (0,0 %)
04/22 0,16 € (0,0 %) 5,25 € (0,0 %)
03/22 0,16 € 5,25 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, URM, PSY, PED, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Diazepam Desitin rectal tube 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0823/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69417
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diazepam Desitin rectal tube 5 mg sol rec 5x2,5 ml/5 mg (tuba PE)
Aplikačná forma
SOL REC - Rektálny roztok

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov známych ako benzodiazepíny s výrazným účinkom proti pocitom napätia, nepokoja a úzkosti a s upokojujúcim účinkom.Vo vyšších dávkach výrazne uvoľňuje svalové napätie a kŕče. Je určený predovšetkým na krátkodobú liečbu akútnych stavov. 

Používa sa na:

  • liečbu dlhotrvajúcich epileptických záchvatov (status epilepticus)
  • okamžitú liečbu (akútna klinická intervencia) akútnych stavov úzkosti, napätia a vzrušenosti
  • tlmenie a prípravu (premedikácia) pred chirurgickými alebo diagnostickými zákrokmi alebo po nich (pooperačná medikácia)
  • stavy so zvýšeným svalovým napätím
  • tetanus a kŕče pri horúčkovitých stavoch (febrilné kŕče).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Pri aplikácii prípravku je vhodné ležať.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 mesiacov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa riadi individuálnou reakciou, vekom a telesnou hmotnosťou pacienta, ako aj druhom a závažnosťou ochorenia. Platí zásada podávať čo najnižšie dávky.

Status epilepticus
Dospelí: spočiatku sa podáva 5-10 mg (1-2 rektálne tuby po 5 mg alebo maximálne jedna 10 mg rektálna tuba). V prípade potreby možno dávku zopakovať po 10-15 minútach až do celkovej maximálnej dávky 30 mg.
Deti s telesnou hmotnosťou do 15 kg: podáva sa 5 mg v jednej dávke.
Deti s telesnou hmotnosťou nad 15 kg: podáva sa 10 mg v jednej dávke.
V prípade potreby možno dávku zopakovať po 2-4 hodinách (až do 10 mg). Maximálna dávka je 20 mg denne. Maximálny účinok nastupuje po 11-23 minútach.

Akútne stavy úzkosti, napätia alebo nepokoja, tetanus a febrilné kŕče
Dospelí: podáva sa 5-10 mg v jednej dávke. Ak neboli súčasne podané iné silné sedatíva, možno v prípade potreby dávku zopakovať po 3-4 hodinách.
Deti do 3 rokov s telesnou hmotnosťou 10-15 kg: podáva sa 5 mg v jednej dávke.
Deti nad 3 roky s telesnou hmotnosťou nad 15 kg: podáva sa 2x5 mg alebo 1x10 mg. V prípade potreby možno dávku po 12 hodinách zopakovať (najviac 4 dávky).

Premedikácia pred chirurgickými alebo diagnostickými zákrokmi a pooperačná medikácia
V predvečer operácie: 10-20 mg v jednej dávke.
1 hodinu pred anestéziou: 5-10 mg v jednej dávke.
Po operácii: podáva sa 5-10 mg v jednej dávke. V prípade potreby možno dávku zopakovať.

Liečba stavov so zvýšeným svalovým napätím (svalovým tonusom)
Ako počiatočná liečba sa podáva celková denná dávka 10-20 mg rozdelená na niekoľkých čiastkových dávok alebo ako jednorazová večerná dávka 5-10 mg. Deťom sa spravidla aplikujú nižšie dávky.
Ako pokračujúca liečba (ak nie je možné pokračovať perorálne), má sa podávať celkom 5-10 mg (najviac 2 rektálne tuby po 5 mg) rozdelených do dvoch dávok počas dňa.

Mladiství s telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg: možno aplikovať rovnaké dávky ako u dospelých.

Starším alebo oslabeným pacientom, ako aj pacientom s organickými zmenami mozgu, s nedostatočnosťou obehovej alebo dýchacej sústavy a s poruchou funkcie pečene alebo obličiek:
Na začiatku sa má rektálne podávať nie viac ako 5 mg diazepamu 1x denne. Ak je potrebné ďalšie zvýšenie dávok, má to byť postupné a dávky sa majú prispôsobiť žiaducemu liečebnému účinku. Jednorazová rektálna dávka nemá prekročiť 5 mg. 

Dĺžka liečby:
Dĺžku liečby vždy určuje lekár.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia

Roztok sa podáva rektálne (do konečníka). Ak je to možné, deti majú ležať na bruchu alebo na boku, dospelí majú ležať na boku. Obsah jednej rektálne tuby sa má pri jednom podaní úplne vyprázdniť.
Úzaver sa odskrutkuje a vytiahne. Celá dĺžka aplikátora tuby sa zasunie do konečníka, u novorodencov a dojčiat iba do polovice dĺžky, rektálna tuba sa pritom drží otvorom nadol. Stlačením medzi palcom a ukazovákom sa obsah tuby vyprázdni. Nakoniec sa tuba vytiahne, ale je potrebné ju ďalej držať stlačenú, aby sa jej obsah nevrátil naspäť. Na krátky čas sa stlačia súčasne dokopy 2 zadné časti sediaceho svalu pacienta.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade (nie vo vysokých dávkach a nie na dlhodobú liečbu).
Liek sa nemá užívať počas dojčenia. Ak je liečba nutná, je potrebné ukončiť dojčenie.
​Liek je kontraindikovaný u detí do 6 mesiacov.
Liek sa má používať pri liečbe detí a mladistvých iba v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších a oslabených pacientov a u pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Používanie benzodiazepínov môže viesť k vývoju psychickej a fyzickej závislosti.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Počas liečby a ďalších 24 hodín po podaní poslednej dávky by pacient nemal viesť motorové vozidlá ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje benzylalkohol, kyselinu benzoovú, benzoan sodný, etanol a propylénglykol.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Predĺžené a opakované podávanie diazepamu môže mať za následok pokles jeho účinku (vývoj tolerancie) (pozri časť 2). Ráno, po večernom podaní môžu účinky opiátu narušiť reakčnú schopnosť vo forme por ... viac >

Účinné látky

diazepam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24