Diazepam Desitin rectal tube 5 mg sol rec 2,5 ml/5 mg (tuba PE) 1x5 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Diazepam Desitin rectal tube 5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0823/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69417
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diazepam Desitin rectal tube 5 mg sol rec 5x2,5 ml/5 mg (tuba PE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu