Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Streptococcus salivarius thermophilus (živé bakteriálne kultúry)