ZYPADHERA 300 mg plu igf 300 mg (liek.inj.skl.) + solvens (liek.inj.skl.) 1x1 set

Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/479/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64307
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZYPADHERA 300 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním plu igf 1x300 mg (liek.inj.skl.) +1x3 ml solv.(liek.inj.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu