Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

XANAX 0,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0051/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90959
Názov produktu podľa ŠÚKL
XANAX 0,5 mg tbl 30x0,5 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu