Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
05/0303/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56740
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ultiva 2 mg plo ijf 5x2 mg (liek.inj.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu