Travoprost/timolol Olikla 40 μg/ml+5 mg/ml int opol (fľ.PP) 1x2,5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Travoprost/timolol Olikla 40 μg/ml+5 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0044/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0534D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Travoprost/timolol Olikla 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky int opo 1x2,5 ml (fľ.PP)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu