Torvacard Novum 40 mg tbl flm (blis.) 1x90 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Torvacard Novum 40 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0055/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3065B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Torvacard Novum 40 mg tbl flm 90x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu