SPIRABEL 0,5 mg/ml perorálny roztok sol por (fľ.skl.jantárová+odmer.lyž.) 1x150 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SPIRABEL 0,5 mg/ml perorálny roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0130/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3997C
Názov produktu podľa ŠÚKL
SPIRABEL 0,5 mg/ml perorálny roztok sol por 1x150 ml (fľ.skl.jantárová+odmer.lyž.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu