Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SOMAVERT
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/240/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40902
Názov produktu podľa ŠÚKL
SOMAVERT 20 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 30x20 mg+solv.1 ml (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu