Simvastatin-ratiopharm 20 mg tbl flm (blis.) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Simvastatin-ratiopharm 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0105/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33681
Názov produktu podľa ŠÚKL
Simvastatin-ratiopharm 20 mg tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu