SANDOSTATIN 500 mcg/1 ml sol ijf 500 µg/1 ml (amp.skl.) 5x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SANDOSTATIN 500 mcg/1 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0061/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93866
Názov produktu podľa ŠÚKL
SANDOSTATIN 500 mikrogramov/1 ml injekčný/infúzny roztok sol ijf 5x1 ml/500 µg (amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu