Penlac 875 mg/125 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x14 ks

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0118/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5040D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Penlac 875 mg/125 mg tbl flm 14x875 mg/125 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu