Paracetamol B. Braun 10 mg/ml sol inf 10x100 ml/1000 mg (fľ.LDPE)

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0159/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0019A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Paracetamol B. Braun 10 mg/ml sol inf 10x100 ml/1000 mg (fľ.LDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu