Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0034/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33494
Názov produktu podľa ŠÚKL
NEUROL 0,5 tbl 30x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu