Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MEDOSPIR 25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0057/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8859A
Názov produktu podľa ŠÚKL
MEDOSPIR 25 mg tbl 100x25 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu