Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MEDOCLAV FORTE 312,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0022/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41152
Názov produktu podľa ŠÚKL
MEDOCLAV FORTE 312,5 mg plv sus 1x100 ml (fľ.skl.jantárová)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu