Lioton gel 100 000
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0010/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45268
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lioton gel 100 000 gel 1x100 g (tuba Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu