Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lamotrigin Actavis 25 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0251/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
92667
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lamotrigin Actavis 25 mg tbl dsp 30x25 mg (blis.PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu