INEGY 10 mg/20 mg tablety tbl (blis.) 1x98 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

INEGY 10 mg/20 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0326/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35965
Názov produktu podľa ŠÚKL
INEGY 10 mg/20 mg tablety tbl 98x10 mg/20 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu