Hydrogenuhličitan sodný B. Braun 4,2 % sol inf (3628825) (fľ.skl.) 10x250 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Hydrogenuhličitan sodný B. Braun 4,2 %
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0756/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33833
Názov produktu podľa ŠÚKL
Hydrogenuhličitan sodný B. Braun 4,2 % sol inf 10x250 ml (fľ.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu