Exelon 4,6 mg/24 h transdermálna náplasť emp tdm (vre.pap.PET/PE/Al/PA) 1x30 ks

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/98/066/036
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3242D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Exelon 4,6 mg/24 h transdermálna náplasť emp tdm 30x4,6 mg/24 hodín (vre.pap.PET/PE/Al/PA)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu