Espumisan comfort
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0806/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01685
Názov produktu podľa ŠÚKL
Espumisan comfort gte por 1x30 ml/3 g (fľa.skl.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu