Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Eplerenone Teva 25 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0531/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3399A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eplerenone Teva 25 mg tbl flm 30x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.)
Výrobca

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu