Dasatinib Zentiva 70 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x60 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dasatinib Zentiva 70 mg
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0297/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2529D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dasatinib Zentiva 70 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x70 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu