Chlorid sodný B. Braun 0,9 % infúzny roztok sol inf (fľ.PE) 10x1000 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Chlorid sodný B. Braun 0,9 % infúzny roztok
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0847/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13907
Názov produktu podľa ŠÚKL
Chlorid sodný B. Braun 0,9 % infúzny roztok sol inf 10x1000 ml (fľ.PE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu