Atorvastatín/Ezetimib Teva 40 mg/10 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atorvastatín/Ezetimib Teva 40 mg/10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0098/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0478E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atorvastatín/Ezetimib Teva 40 mg/10 mg tbl flm 30x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu