ASPIRIN-C
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0135/91-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96229
Názov produktu podľa ŠÚKL
ASPIRIN-C tbl eff 10x400 mg/240 mg (strip papier/PE/Al/Surlyn)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu